Neko Kokeshi

Laleczki Kokeshi » Obrazy

Neko Kokeshi
Neko Kokeshi

Miniatura temperą na papierze, 2019